HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Úvod do Geoinformačného minima v oblasti ochrany prírody a krajiny

Doplnkový vzdelávací materiál je navrhnutý ako používateľská príručka k využívaniu geoinformačných technológií v oblasti ochrany prírody a krajiny. Používateľská príručka poskytuje spektrum základných teoretických a praktických informácií o geografických informačných systémoch (GIS), využiteľných pri práci v oblasti ochrany prírody a krajiny. Hlavným cieľom Geoinformačného minima v oblasti ochrany prírody a krajiny je veľmi efektívnou a nenáročnou formou naučiť používateľa s touto technológiou pracovať.


Pre používateľa je pripravená teoretická a praktická sekcia.


Doplnkový vzdelávací materiál - Geoinformačné minimum v oblasti ochrany prírody a krajiny  má za cieľ v Modeli kontinuálneho a celoživotného vzdelávania:

zvýšiť odbornú vedomostnú úroveň cieľovej skupiny vo využívaní geoinformačných technológií,
zlepšiť praktické zručnosti cieľovej skupiny pri práci s geoinformačnými technológiami.


Cieľovú skupinu tvoria:
  1. pracovníci štátnej a verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny,
  2. pracovníci regionálnej a miestnej samosprávy.
joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011