HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Doplnkový vzdelávací materiál je navrhnutý ako používateľská príručka k využívaniu geoinformačných technológií v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Populárno-náučný text používateľovi  prináša v teoretickej sekcii odpovede na základné otázky:

  1. Čo sú GIS, alebo čo nie sú GIS?
  2. Čo sú geografické údaje a geografické informácie?
  3. Čo je atribútová tabuľka?
  4. Aké sú základné princípy práce s GIS?
  5. Aké dátové formáty sa používajú v GIS?
  6. Čo je geografická poloha údajov?
  7. Čo je súradnicový systém?

Praktická sekcia obsahuje cvičenia, ktoré vychádzajú z každodennej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Ide o desať tematických cvičení, cez ktoré sa používateľ naučí pracovať so softvérovým produktom  ArcGIS Desktop 9.x . Cvičenia sú koncipované pre používateľskú úroveň tzv. začiatočníkov. Používateľ sa v uvedenej sekcii naučí, ako aplikáciu spustiť, ako pracovať s geografickými informáciami, ako vytvárať vlastné mapové zostavy, atď.

Ku každému cvičeniu je k dispozícií samostatný používateľský manuál vo forme "pdf" súboru. K jednotlivým cvičeniam sa v menu "Podpora" nachádzajú:


"Údaje na stiahnutie" (GIS vrstvy geografických informácií) a


"Webové odkazy" s odporúčanými  informáciami vo forme internetových stránok.
joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011